home NOVOSTI Pharmabiz – Zahvalnica KoHOMu za podršku i suradnju

Pharmabiz – Zahvalnica KoHOMu za podršku i suradnju

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine je u svojstvu partnera podržala 1. konferenciju PharmMed održanu u Splitu 2.-4. prosinca 2022.

PharmMed je konferencija za suradnju zdravstvenih struka i bolje ishode liječenja koju organizira redakcija stručnog magazina Pharmabiz, a usmjerena je na interdisciplinarnu suradnju kroz poticanje konstruktivnih dijaloga među stručnjacima različitih profila uključenih u pružanje zdravstvene skrbi na svim razinama zdravstvene zaštite u Hrvatskoj.

Predsjednica KoHOMa je povodom, 10 godina časopisa Pharmabiz, na konferenciji PharmMed preuzela zahvalnicu za podršku i suradnju.