home NOVOSTI EDUKACIJA: Internacionalna škola akupunkture ON-LINE

EDUKACIJA: Internacionalna škola akupunkture ON-LINE

EDUKACIJA: Internacionalna škola akupunkture ON-LINE

 

Edukacija je namijenjena liječnicima, specijalistima medicine i apsolventima medicine, zainteresiranima proširiti svoje znanje jednom od glavnih metoda tradicionalne kineske medicine.

Škola počinje 17.11.2023.

Hrvatsko povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika kategoriziralo je i bodovalo stručni skup pod nazivom Internacionalna škola akupunkture ON-LINE. Skup je kategoriziran kao međunarodni tečajevi druge kategorije, te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 11, pasivnim 9 bodova.

Program:
Znanstvene podloge akupunkture (2 h)
Historijski razvoj akupunkture ( 5 h)
Filozofija, anatomija i fiziologija u TKM (3 h)
Teorija 5 elemenata (8 h)
Jin-Jang teorija (5 h)
Qi energija   (5 h)
Organski kineski sat  (5 h)
Etiologija i patogeneza bolesti po TKM ( 15 h)
Dijagnostika u TKM (15 h)
Patologija i patofiziologija organa po TKM (5 h)
Topografija i anatomska mjerenja u akupunkturi ( 5h)
Akupunkturni meridijani – uvod (5 h)
Akupunkturne točke – Opšti dio (5h)
Akupunkturne točke – 12 regularnih meridijana (20 h)
Extra meridijani  (5 h)
Akupunkturne tehnike (5 h)
Diferencijacija sindroma (15 h)
Priroda i funkcija specifičnih točki po TKM (5 h)
Moderne akupunkturne tehnike – Elektroakupunktura, laser AK, tehnika akupresure (5 h)
Glavne indikacije, opasnosti-komplikacije i kontraindikacije za akupunkturu (5 h)
Sterilizacija, čuvanje  i infektivni otpad (1 h)
Metode grijanja i hlađenja u akupunkturi: moksibustija, ventuze (5 h)
Metode terapije u TKM (5 h)
Akupunkturni tretman: strategija, načelo izbora, raspored i  kombiniranje AK točki (5 h)
Upotreba akupunkture u kliničkoj praksi: terapija sindroma (15 h)
Prehrana po TKM  na osnovu diferencijacije sindroma sa osnovama herbalne terapije (4 h)

 

PREDAVAČI :

Prof. dr. Edvin Dervišević, dr. med.

Prof. dr. Vedran Hadžić, dr. med.

Vesna Dervišević, dr. med. spec. anesteziolog

Mirjam Golob, dr. med. spec. anesteziolog

 

Ukupno 180 sati + 120 sata seminarskog individualnog rada.

Ukupno teorija 300 sati + Stručna praksa – praktični dio u trajanju 100 sati (ukupno trajanje škole 400 sati).

Praktični dio je obavezan je i sastavni je dio nastave, koji se provodi u akupunkturnim ambulantama unutar zemalja članica EU ili u zdravstvenim institucijama u Kini, Šri Lanci i dr.

Praktični dio nastave za polaznika je uvjet koji prethodi polaganju ispita, nakon kojeg se izdaje Internacionalna diploma, priznata od EU organizacije za akupunkturu.

Za sve zainteresirane, stručna praksa je osigurana u Zavodu za medicinu, sport i akupunkturu u Ljubljani (besplatna za polaznike koji su završili teoretski dio predavanja).

Sva literatura i snimljeni video zapisi predavanja (ako niste u mogućnosti prisustvovati predavanju u živo) osigurani su na hrvatskom jeziku. Za polaznike iz Hrvatske bit će organizirana praksa i u Republici Hrvatskoj.

 

Cijena modula je 300 Eura, plativo prije svakog od ukupno 7 modula.

Nastava je organizirana na HRVATSKOM JEZIKU.

Osnovni podaci i termini:

NOVA ONLINE ŠKOLA ZA HRVATSKE KANDIDATE U JESEN

Registrirati se možete već sada putem našeg e-maila: tkm.akupunktura@gmail.com ili telefona: +386 70 773 522.

 

Predavanja se održavaju online u jednom tjednu mjesečno, u blokovima.

 

7 modula/trajanje jednog modula

Petak: 15:30 – 21:30

Subota: 9:00 -18:00

Nedjelja: 9:00 -15:00

 

Predavanja – 150 sati

Seminarski – 100 sati

Praksa – 100 sati

 

Mjesečni kalendar Hrvatska 2023/2024

STUDENI 2023: Petak 17.11.; Subota 18.11.; Nedjelja 19.11.

PROSINAC 2023: Petak 15.12.; Subota 16.12.; Nedjelja 17.12.

SIJEČANJ 2024: Petak 05.01.; Subota 06.01.; Nedjelja 07.01.

VELJAČA 2024.: Petak 23.02.; Subota 24.02.; Nedjelja 25.02.

OŽUJAK 2024.: Petak 22.03.; Subota 23.03.; Nedjelja 24.03.

TRAVANJ 2024.: Petak 12.04.; Subota 13.04.; Nedjelja 14.04.

SVIBANJ 2024.: Petak 17.05.; Subota 18.05.; Nedjelja 19.05.

 

Discover more from KoHOM

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading