home NOVOSTI KoHOM – HZZO punomoć za članove

KoHOM – HZZO punomoć za članove

Poštovani kolege,

obavještavamo vas da je KoHOM počeo prikupljati punomoći privatnih zdravstvenih radnika kao i onih u čijem su vlasništvu privatne zdravstvene ustanove, a zbog mogućnosti skupnog pregovaranja s HZZO o novom ugovoru koji se očekuje do 30. lipnja 2024.

KoHOM smatra da skupno pregovaranje nosi više benefita jer obiteljski liječnici, kao pojedinci, nisu u mogućnosti pregovarati s HZZO-om o sadržaju ugovora.
S većim brojem prikupljenih punomoći, KoHOM će se pokušati izboriti za status partnera u pregovaranju.

Pozivamo i liječnike koji nisu učlanjeni u KoHOM da to učine i potom pošalju punomoći kako bi ih KoHOM mogao zastupati.

Kolege čije su ordinacije pri domovima zdravlja, u ovoj akciji, nažalost, ne mogu sudjelovati jer su vlasnici njihovih ordinacija domovi zdravlja.

Do sada je pristiglo više stotina punomoći.

 

Punomoć treba potpisati i ovjeriti okruglim pečatom privatne ordinacije / privatne ustanove, te skenirano vratiti na kohom.ured@gmail.com

Možete ispod dopisati i OIB ordinacije/ustanove.

 

OVDJE možete preuzeti punomoć.