Dokumenti

Deklaracija Udruge KoHOM

– Statut KoHOM-a

Pravilnik o radu Mirovnog Vijeća

Poslovnik o radu Skupštine

Učlanjenje u udrugu:

  1. Ispunite pristupnicu koju ovdje možete pronaći i pošaljite na e-mail adresu kohom.ured@gmail.com

Pristupnica – KoHOM (Word)

Pristupnica – KoHOM (PDF)

Skupština KoHOM-a održana dana 20.05.2023.g. u Solarisu Šibenik je donijela odluku o visini godišnje članarine:

  • 80,00 € (600,00 kn) za privatne ordinacije
  • 40,00 € (300,00 kn) za liječnike zaposlenike domova zdravlja i mlade liječnike do 35 godina
  • 7,00 € (50,00 kn) za umirovljenike

Potpisivanjem pristupnice i plaćanjem godišnje članarine postaje se članom Udruge sa svim pravima, te pravom glasa na Skupštini.

  1. Uplatite godišnju članarinu od na žiro račun Poštanske banke br: IBAN HR 24 2390 0011 1003 6831 2
  2. Kopiju uplatnice pošaljite na e-mail kohom.ured@gmail.com
  3. Kao poziv na broj upišite OIB
  4. Svrha: Ime i prezime, članarina KoHOM