VODSTVO

NATAŠA BAN TOSKIĆ, Zagreb, predsjednica KoHOM-a.

Članovi Izvršnog odbora su:

ZRINKA HUĐEK LESKOVAR, Vinica – tajnica KoHOM-a

JADRANKA KARUZA, Rijeka

MIRELA MARKOVIĆ, Zagreb

DUNJA LJUBIČIĆ, Osijek

LJUBICA PAVELIN, Split

VESNA POTOČKI RUKAVINA, Zagreb

Članovi Nadzornog odbora su:

INES BALINT, Strmec Samoborski

LEONARDO BRESSAN, Rijeka

ALEKSANDAR LJUBOTINA, Rijeka

Članovi Mirovnog vijeća su:

VJEKOSLAVA AMERL ŠAKIĆ, Zagreb

INES DIMINIĆ LISICA, Rijeka

ZRINKO KARLOVIĆ, Prelog