Research course – Zagreb

Dear colleagues, Barbara Starfield has already proved in her works the importance of the primary health care, especially of the family medicine. States with well organised family medicine have lower health care costs, better health indicators and higher satisfaction of the patients. At this moment, regardless of the publicly expressed views and supporting World Health …

Objava informacije za zdravstvene djelatnike

Poštovani, U prilogu Vam šaljemo link za poziv na predavanja za zdravstvene djelatnike o sigurnosti i rizicima primjene bezreceptnih lijekova i ostalih metoda samoliječenja (self-medication) u trudnoći i tijekom dojenja. Predavanja su u okviru javnozdravstveno-edukativnog projekta SUTRA, pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Bili bismo Vam zahvalni da objavite …

Izvadak iz Osnova ugovaranja za 2014

ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_156_3283.html Izvadak iz Osnova ugovaranja za 2014 Popis DTP-a eksponent 1 i 2 Popis DTP postupaka koje ulaze u novi limit od 10% i DTP za horizontalno upućivanje. ¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz …

Osvrt na osnove za ugovaranje zdravstvene zaštite za 2014.godinu.

Ukratko , od prijedloga KoHOM-a za novo ugovaranje prihvaćeni su novi DTP postupci- pregled novoupisanog pacijenta, titracija doze varfarina i titriranje antikoagulantne terapije (oba postupka navedena u Osnovama), timska konzultacija sa SKZZ, kućno liječenje palijativnog pacijenta, kućno liječenje, obrada i prikaz pacijenta uz kliničko pitanje konzilijarnom liječniku, pratnja hitnog pacijenta u redovno radno vrijeme ordinacije, …

Radno vrijeme

Komentari i primjedbe KoHOM-a na nacrt Pravilnika o radnom vremenu ustanova i privatnih ordinacija u mreži javnozdravstvene službe Datum, 16. prosinca, 2013. Poštovani, smatramo da je bilo krajnje vrijeme bilo za donošenje revidirane verzije Pravilnika, no predloženi nacrt nije zadovoljio brojna očekivanja koja bi pomogla unapređenju službe u PZZu. Na žalost, hiperregulacijom na tom polju …

Samo na sekundu…

20 cancer patients participated in a unique makeover experience. They were invited to a studio. Their hair and makeup were completely redone. During the transformation, they were asked to keep their eyes shut. A photographer then immortalized the moment they opened their eyes. This discovery allowed them to forget their illness, IF ONLY FOR A SECOND. More …

Sastanak u veleposlanstvu Danske

Poštovane kolegice i kolege, Dana 27.11.2013. pozvana sam predsjednica KoHOM-a na sastanak u Veleposlanstvo Kraljevine Danske u RH vezano uz prosvjedni dopis koji je KoHOM uputio istom Veleposlanstvu zbog nesudjelovanja obiteljskih liječnika u prezentacijama na njihovoj Konferenciji o ulozi obiteljskog liječnika u liječenju šećerne bolesti. Sastanku je također prisustvovala Dr.sc.Tamara Poljičanin, dr. med., spec. epid. ravnateljica Zavoda za javno …

Dopis HLK – branitelji

Predmet dopisa: Očitovanje na obveze liječnika primarne zdravstvene zaštite iz Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć Ministarstva branitelja (NN 49/2013) Poštovani , unazad tjedan dana mnogo kolega obiteljskih liječnika mi se obratilo zbog zahtjeva pacijenata za popunjavanjem Obrasca 7 i 8 (Prilog 1) iz Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava …

Prijedlozi KoHOMa za Novo ugovaranje za 2014. godinu

  Direkcija HZZO Margaretska 3 10000 Zagreb Prijedlozi KoHOMa za Novo ugovaranje za 2014.g: Potrebno je pokrenuti umanjenje standardnih timova obiteljske medicine sa sadašnjih 1700 pacijenata po timu, na niže, predlažemo da se za iduću godinu usvoji smanjenje na standardni tim od 1600 pacijenata. Smanjenje je nužno zbog velikog povećanja opsega posla gdje dnevni broj …

Preventivni materijali

Preventivni leci o dijabetesu, alkoholizmu, korištenju duhanskih proizvoda i prehrambenim navikama koje će pacijenti dobijati od obiteljskih liječnika! MIT: Dijabetes nije teška bolest ČINJENICA: Dijabetes uzrokuje više smrti nego rak dojke ili HIV/AIDS zajedno. Smrt svake 9.-10. osobe u Europi može se pripisati dijabetesu. MIT: Konzumacija velikih količina šećera uzrokuje dijabetes ČINJENICA: Odgovor nije jednostavan. Tip …

Poziv na Skupštinu

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas na Skupštinu KoHOM-a koja će se održati 12. listopada 2013.g. u Šibeniku, u Hotelu Ivan, Solaris s početkom u 17.00 sati. Podsjećam da po Statutu pravo glasovanja imaju članovi koji su u cijelosti podmirili članarinu do skupštine. Stoga podsjećam sve članove da podmire članarinu ukoliko to već nisu učinili. …

Ministarstvo zdravlja: dopis o godišnjim odmorima

Poštovani, nastavno na zaprimljen dopis Odvjetničkog ureda Boro Rajić i Tomislav Kasalo dostavljen u ime KoHOMa, a vezano uz nemogućnost korištenja godišnjeg odmora liječnika koncesionara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zbog prema navodu nedostatka liječničkog kadra ali i propisa iz područja radnog zakonodavstva koji onemogućuje sklapanje ugovora s umirovljenim zdravstvenim radnicima ili stalno zaposlenim zdravstvenim radnicima …