home HLK - KoHOM, NOVOSTI, SPECIJALIZACIJA Novi Pravilnik o mjerilima HLK

Novi Pravilnik o mjerilima HLK

Novi Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus doktorima medicine – uputa članovima

Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus doktorima medicine kojim se utvrđuju mjerila te postupak i način priznavanja naziva primarijus doktorima medicine specijalistima objavljen je u “Narodnim novinama” br. 124/11.

Pravilnikom je propisano kako postupak za priznavanje naziva primarijus provodi povjerenstvo Hrvatske liječničke komore koje imenuje ministar nadležan za zdravstvo.

Zbog potrebe implementacije odredbi Pravilnika (npr. mjerila i bodovne liste za izbor kandidata)odgovarajuća tijela Komore u predstojećem razdoblju pristupit će donošenju svih nužnih provedbenih propisa.

Kako sukladno članku 5. Pravilnika povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu uz prethodnu suglasnost ministra, molimo članove HLK, potencijalne kandidate za priznavanje naziva primarijus da svoje pisane zamolbe ne dostavljaju Komori dok navedene pretpostavke ne budu ispunjene.

Detaljne upute kao i sve nove obavijesti pravodobno će biti objavljene na web stranici i u Liječničkim novinama.

Tekst pravilnika možete pročitati u nastavku.