home HZZO, SPECIJALIZACIJA Natječaj za specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine

Natječaj za specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine

Na osnovi Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o objavi Natječaja za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika iz obiteljske medicine za akademsku 2012/2013. godinu, a u skladu s odredbama Izmjena i dopuna Projekta usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima,

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika iz obiteljske medicine za akademsku 2012/2013. godinu

I.

U skladu s Izmjenama i dopunama Projekta usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Projekta), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) poziva privatne zdravstvene radnike – koncesionare koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti opće/obiteljske medicine na dostavljanje ponude za podnošenje prijedloga za odobrenje specijalizacije iz obiteljske medicine (u daljnjem tekstu: ponuda).

Pročitajte puni tekst natječaja.