home PODRUŽNICE KoHOMA-a Izvješće sa osnivačke skupštine KOHOMa krapinsko-zagorske županije

Izvješće sa osnivačke skupštine KOHOMa krapinsko-zagorske županije

Skupština je održana 15.10.2012. u 20 sati u prostorijama ambulante Oroslavje. Skupštini je prisustvovalo 18 liječnika obiteljske medicine sa područja KZŽ (od 56 koncesionara i 20 liječnika u DZ).

Zapisnik sa sastanka

Dnevni red je usvojen jednoglasno:

1. Osnivanje podružnice KoHOM-a Krapinsko-zagorske županije

2. Prezentacija novog modela financiranja i ugovaranja koja je predložena od strane HZZO-a

3. Razno

Ad 1. 

Danko Pušćenik je naglasio da KoHOM u Zagorju radi od samih početaka ali nije imao organiziranu podružnicu.Zbog jačanja pozicije Kohom-a važno je krenuti i u formalno osnivanje podružnice. Posebno je to sada važno jer se nalazimo u nalazimo u sličnoj situaciji kao prije 4 godine kada je također predstavljen model financiranja sa umanjenjem sredstava za oko 40 %.Sada se nalazimo također u nezavidnoj situaciji mogućeg umanjenja sredstava od 23-30 %. Naglašene su sve prednosti i dobrobiti članstva u KoHOM-u te su pozvani kolege da se masovnije učlanjuju. Kroz članarinu će članovi KoHOM-a imati osiguranu pravnu zaštitu odvjetnika koja nam je u ovom trenutku jako važna.

Nakon toga je dr.Dijana Ramić Severinac, novi član IO KoHOM-a podnijela izvješće sa skupštine KoHOM- od 7.10.2012. na Bolu. Izvjestila je auditorij o promjenama u sastavu IO KoHOM-a te istaknula da će udruga i dalje raditi na staleškim pitanjima obiteljske medicine te razvoju struke.

Tada se pristupilo postupku kandidiranju za predsjednika, dopredsjednika i koordinatore KoHom-a KZŽ.

Nakon kandidiranja jednoglasno su izabrani:

predsjednik: Danko Pušćenik, dr.med.spec.obit.med.

dopredsjednica: Dijana Ramić Severinac, dr.med.spec.obit.med.

koordinatori:

Branko Fotivec ,dr.med.spec.obit.med.-za područje ispostave Zabok

Janko Korpar, dr.med. spec.med. rada-za područje ispostave Zlatar

Zvonko Kramberger, dr.med.-za područje ispostave Klanjec i Pregrada

Kolegica Dijana Ramić Severinac će biti zadužena za ispostavu Krapina, a Danko Pušćenik za ispostavu Donja Stubica.

Ad 2.

Predstavljen je prijedlog novog modela financiranja sa svim njegovim zamkama.Prezentaciju je napravio dr Bari Šita.Nakon toga se razvila rasprava s pitanjima i prijedlozima. Sama rasprava i zaključci su detaljnije obrađeni u zapisniku koji je vodila dr.D.Ramić Severinac.Zapisnik se nalazi u prilogu ovom izvješću.

U Oroslavju, 5.11.2012.

Izvješće sastavio Danko Pušćenik, dr.med.

Zapisnik sa sastanka