home NOVOSTI, SPECIJALIZACIJA Popis glavnih mentora za specijalizaciju iz obiteljske medicine

Popis glavnih mentora za specijalizaciju iz obiteljske medicine

Popis glavnih mentora za specijalizaciju iz obiteljske medicine
4.11.2016

Prof.dr.sc. Milica Katić
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Kauzlarićev prilaz 7
10000 Zagreb
e-mail: mkatic@snz.hr
tel. 6670 740

Prof.dr.sc. Biserka Bergman-Marković
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Albaharijeva 4
10000 Zagreb
e-mail: bbergmanmarkovic@gmail.com
tel. 5534 664

Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Karamanov prilaz 4
10000 Zagreb
e-mail: htiljak@snz.hr
tel. 6674 391

Doc.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Karamanov prilaz 4
10000 Zagreb
e-mail: djlazic@gmail.com
tel. 6674 391

Prof.dr.sc. Marija Vrca-Botica
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Ljudevita Gaja 37
10430 Samobor
e-mail: vrcabotica@yahoo.com
tel. 3330 726

Doc.dr.sc. Zlata Ožvačić-Adžić
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Siget 18a
10000 Zagreb
e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr
tel. 6528 218

Doc.dr.sc. Goranka Petriček
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Siget 18a
10000 Zagreb
e-mail: goranka.petricek@mef.hr
tel. 6528 218

Doc.dr.sc. Venija Cerovečki Nekić
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Milana Šufflaya 2
10000 Zagreb
e-mail: venija.cerovecki@mef.hr
tel. 6670 740

Doc.dr.sc. Stanislava Stojanović-Špehar
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Dragutina Golika 34a
10000 Zagreb
e-mail: ssspehar1@inet.hr
tel. 3667 732

Dr.sc. Kranjčević Ksenija
Ordinacija obiteljske medicine Zagreb, Hrvoja Macanovića 2a
e-mail:ksenija.kranjcevic@inet.hr

Dr sc. Miroslav Hanževački
Ordinacija obiteljske medicine Zagreb, Zvonigradska 9, Zagreb
e-mail:mirohanzevacki@yahoo.com

Dr.sc. Bralić Lang Valerija
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Valerija Bralić Lang, dr.med.,
spec.obiteljske medicine, Zvonigradska 9, Zagreb
valerija.bralic@inet.hr

Prim.dr. Ljiljanka Jurković
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Kauzlarićev prilaz 7
10000 Zagreb
e-mail:dr.lj.jurkovic@gmail.com
tel. 6600 682

Prim.mr.sc. Nevenka Vinter-Repalust
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Odranska 10
10000 Zagreb
e-mail: n.vinter.repalust@gmail.com
tel. 6195 175

Prim.mr.sc. Jasna Cindrić
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Albaharijeva 4
10000 Zagreb
e-mail: jasnacindric@yahoo.com
tel. 3839 146

Prim.dr. Suzana Kumbrija
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Albaharijeva 4
10000 Zagreb
e-mail: drkumbrija@zg.t-com.hr
tel. 3838 781

Prim.mr.sc. Josip Lončar
Privatna liječnička ordinacija opće medicine dr.Lončar
Srijemska 1
43000 Bjelovar
e-mail: loncar_josip@yahoo.com
tel. 043 214 781

Prim.dr. Rajka Šimunović
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Matije Gupca 10
34000 Požega
e-mail: branko.simunovic1@po.t-com.hr
tel. 034 271 494

Prim.mr.sc. Gordana Prljević
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Antuna Mihanovića 3
49217 Krapinske Toplice
e-mail: gordana.prljevic@gmail.com
tel. 049 234 030

Prim. mr.sc. Josip Buljan
Ordinacija opće/obiteljske medicine
Vladimira Nazora 3
35221 Velika Kopanica
e-mail: josipbuljan60@gmail.com
tel. 035 477 193

Doc.dr.sc. Jasna Vučak
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine
Jasna Vučak, dr.med.spec.obit.med.
Sukošanska ulica XVIII 10, Sukošan
e-mail: jasna.vuchak@zd.t-com.hr
tel. 023 393 533

Prim.dr. Mirica Rapić
Ordinacija opće medicine Mirica Rapić, dr.med.spec.
Izidora Kršnjavoga 1, Karlovac
e-mail: ordinacija.opce.medicine.mirica.rapic@ka.t-com.hr
tel. 047 654 760

Dr.sc.Ivezić-Lalić Dragica
Dom zdravlja Kutina, A.G.Matoša 42, Kutina
e-mail: divezic.lalic@gmail.com

Todorović Goran
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine prim.mr.sc. Goran Todorović, dr.med.,
Vladimira Nazora 4, Velika
e-mail: goran.todorovic2@optinet.hr

[box]RIJEKA[/box]

Prof.dr.sc. Ines Diminić Lisica
Medicinski fakultet Rijeka
Katedra za obiteljsku medicinu
Braće Branchetta 20
51000 Rijeka
e-mail: ines.diminic@medri.hr

Doc.dr.sc. Zdenka Barićev-Novaković
Medicinski fakultet Rijeka
Katedra za obiteljsku medicinu
Braće Branchetta 20
51000 Rijeka
e-mail: zdenka.baricev@medri.hr

Doc.dr.sc. Leonardo Bukmir
Medicinski fakultet Rijeka
Katedra za obiteljsku medicinu
Braće Branchetta 20
51000 Rijeka
e-mail: lbukmir@mail.inet.hr

[box]SPLIT[/box]

Prim.dr. Dragomir Petric
Medicinski fakultet Split
Katedra za obiteljsku medicinu
Šoltanska 2
21000 Split
e-mail: dragomir.petric@st.t-com.hr

Doc.dr.sc. Ivančica Pavličević
Medicinski fakultet Split
Katedra za obiteljsku medicinu
Šoltanska 2
21000 Split
e-mail: ipavlicevic@gmail.com

Doc.dr.sc. Davorka Vrdoljak
Medicinski fakultet Split
Katedra za obiteljsku medicinu
Šoltanska 2
21000 Split
e-mail: davorka.vrdoljak@mefst.hr

Doc.dr.sc. Marion Tomičić
Dom zdravlja Splitsko dalmatinske županije, Kavanjinova 2, Split
e-mail: marion.tomicic@mefst.hr

Prim.dr. Hrvoje Vuković
Ordinacija opće medicine
J. Biankinija 8
23000 Zadar
e-mail: hrvoje.vukovic@zd.t-com.hr
tel. 023 250 500

[box]OSIJEK[/box]

Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine prof.dr.sc Rudika Gmajnić
Park Kralja Petra Krešimira IV br 6
31000 Osijek
e-mail: rudika.gmajnic@os.t-com.hr

Doc.dr.sc. Sanda Pribić
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine dr.sc Sanda Pribić
Park Kralja Petra Krešimira IV br 6
31000 Osijek
sandamfos@gmail.com

Doc.dr.sc. Ljiljana Majnarić Trtica
Medicinski fakultet Osijek
Katedra za obiteljsku medicinu
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek

Doc.dr.sc. Ćurković Mario
Dom zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV br.6, Osijek
e-mail: mcurkov@yahoo.com