Unatrag par dana svjedoci smo učestalih medijskih napada pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na liječnike obiteljske medicine.

Podržavamo borbu kolega za njihovim mjestom u sustavu zdravstva i za ostvarivanjem njihovih prava. No ne možemo dopustiti neutemeljene napade na liječnike obiteljske medicine. Nekorektno je svoje bitke sa zdravstvenom administracijom voditi preko naših leđa, omalovažavajući našu struku, znanje i kompetencije.

U Hrvatskoj svakim danom nedostaje sve više liječnika svih specijalizacija i zato je potrebno zbiti redove i držati se zajedno u borbi za struku. Napadima na obiteljske liječnike pedijatri primarne zdravstvene zaštite sigurno neće postići svoje ciljeve. Oni se mogu ostvariti samo međusobnim uvažavanjem i suradnjom, te zajedničkim pritiscima na političare i zdravstvenu administraciju, koji nam svima kroje sudbinu.

Činjenica je da među liječnicima obiteljske medicine ima onih koji u svojim ordinacijama skrbe o djeci, od rođenja pa nadalje. I to čine jednako kompetentno, stručno i savjesno kao i pedijatri, te je krajnje neprimjereno proglašavati ih „opasnošću za djecu“!

Liječnici obiteljske medicine nisu krivi što se ne raspisuje više specijalizacija za pedijatre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, niti na to mogu utjecati.

Zato kolege pedijatre pozivamo da svoju energiju usmjere na one koji o tome odlučuju, a ne da je troše napadajući one koji im nisu neprijatelji, nego suradnici i kolege.