Pročitajte puni dokument: PZZ_24_satni_rad

Predmet: 24-satno dežurstvo u obiteljskoj medicini

Poštovani,

U posljednjih tjedan dana, brojni kolege nas upozoravaju da se u Domu Zdravlja Zagreb-Centar počinje sa organizacijom 24-satnih dežurstava u kojima bi trebali raditi isključivo obiteljski liječnici. Ista tema provlači se i kroz društvene mreže i mailing liste. Kolege koji su bili prisutni na sastanku službe u Domu zdravlja, navode da rečena dežurstva počinju u noći između 15. – 16. 4. 2017.

Kao jedna od vodećih udruga obiteljske medicine u Hrvatskoj, obraćamo Vam se kao krovnim institucijama u zdravstvu sa upitom:

Ima li sustav javnog zdravstva u Hrvatskoj stvarnu, medicinsku, društvenu i ekonomsku potrebu za 24-satnim radom obiteljskog liječnika?

Ukoliko postoji potreba što bi bio sadržaj, opseg i metode rada obiteljskog liječnika tijekom noćnog rada? Bi li to bila djelatnost hitne medicine ili nešto drugo?

Ukoliko postoji potreba, postoji li popis dijagnoza i stupnjeva hitnosti/žurnosti, koje bi takva služba zbrinjavala?

Kako bi se organizacijski riješilo pitanje radnog vremena, dnevnog i tjednog odmora te noćnog rada – u okviru radnog prava liječnika i prava pacijenta iz Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, obzirom na činjenicu smjenskog rada i činjenicu obaveze rada izabranog liječnika u timu sa pacijentima koji su ga birali kao osobnog liječnika?

Ukoliko postoji potreba, tko bi ju financirao i prema kojem modelu?

Ukoliko postoji takva potreba, je li ona ista u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku kao što je u ruralnim i otočkim krajevima?

Ima li sustav dovoljno ljudskih i materijalnih resursa za takav rad?

Je li Savjet za zdravlje lokalne samouprave nezaobilazan pri planiranju novih oblika zdravstvene zaštite u lokalnoj zajednici?

Daje li Ministar nužno suglasnost za svaku novu vrstu djelatnosti te novo zapošljavanje u javno zdravstvenoj ustanovi?

Koje tijelo državne ili lokalne samouprave, sukladno postojećim pravnim propisima (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva, Pravilnik o rasporedu radnog vremena u javno zdravstvenim ustanovama), donosi odluku o provođenju 24h dežurstva u obiteljskoj medicini te kako se takvo dežurstvo definira, organizira, financira, ugovara sa HZZO-om, i nadzire?

Budući da je zavladala nesigurnost i nemir među kolegama na terenu zbog nastalog dojma stihijskog upravljanja ljudskim i materijalnim resursima te u ozračju kadrovske devastacije u obiteljskoj medicini i urušavanja strukture zdravstvene zaštite, molimo mišljenje i savjet Vaših stručnih i pravnih službi u pogledu hodograma pri uvođenju novih oblika zdravstvene usluge u sustav javnog zdravstva te naputak udrugama i poslodavcima u PZZ u pogledu stručnog sadržaja opsega i metoda rada obiteljskog liječnika tijekom 24h rada, a sukladno pozitivnim odredbama Kolektivnog ugovora i Pravilnika o rasporedu radnog vremena.

Što učiniti ukoliko se pravila ne poštuju?

Kao udruga obiteljske medicine slobodni smo iznijeti svoj stav:

24-satna dežurstva nisu sastavni dio struke obiteljske medicine; sadržajem, oblikom i metodama rada OM danas u RH pruža 16-satnu dnevnu skrb pacijentima sa akutnim i kroničnim bolestima te rješava zdravstvene zahtjeve i potrebe najšireg spektra. Radom u posebnim dežurstvima subotom poslijepodne te nedjeljom i blagdanom liječnici obiteljske medicine pružaju dostupnu i neposrednu zdravstvenu zaštitu iz spektra svoje djelatnosti.

U obiteljskoj medicini nedostaje više od 200 timova u mreži javnog zdravstva, a zdravstveni kadar čine 80% žene, prosječne dobi 51 godinu. Specijalisti obiteljske medicine čine 49%, a liječnici opće medicine 51% ukupne populacije obiteljskih liječnika.

Hitnu medicinu pomoć pruža djelatnost HMP koja je organizirana kroz državne i županijske Zavode za hitnu medicinsku pomoć.

U državi nije proglašeno izvanredno stanje.

Ukoliko je od društvenog značaja, a medicinski neophodno i ekonomski moguće, pružiti zdravstvenu zaštitu pučanstvu iznad standarda kroz posebna i 24 h dežurstva opće medicine tijekom 7 dana u tjednu, spremni smo u istom sudjelovati uz poštivanje sljedećih ključnih kriterija:

  • poštivanje zakonske procedure i postojećih pravnih okvira u odlučivanju i organizaciji,
  • spomenuta dežurstva moraju se jasno stručno definirati (kadrovski, normativno, prostorno, te u pogledu opreme, opsega i sadržaja poslova),
  • dobrovoljnost sudjelovanja
  • rad prema pojedinačnom, dobro razrađenom i stimulirajućem Ugovoru o djelu
  • otvoreni i transparentni natječaj za sve liječnike sa važećom licencom za samostalan rad.

Molimo Vaš žuran odgovor!

Predsjednica KoHOM-a

Vikica Krolo, dr. med.
Liječnica obiteljske medicine

Pročitajte puni dokument: PZZ_24_satni_rad