Reagiranje na članak objavljen u Jutarnjem listu, od 9.5.2017. pod naslovom: „Varanje sustava. Doktor i profiter. Radio u Švedskoj, a od HZZO-a dobivao tisuće za privatnu praksu: ‘Pa što onda, u hrvatsku ordinaciju sam dolazio jednom mjesečno!’“, autorice Ivane Krnić.

Koordinacija hrvatskih liječnika obiteljske medicine KoHOM osuđuje tendenciozne naslove usmjerene prema našem kolegi koji se nije ogriješio ni o kakav zakon niti etičko načelo, te ne vidimo svrhu teksta osim stigmatiziranja obiteljskih liječnika.

Dr. Malnar, inače prvi predsjednik KoHOM-a, trenutačno radi u Kraljevini Švedskoj. U Retkovcima je razvijao organiziranu i naprednu ordinaciju, a kontinuirano je ulagao u opremu i edukaciju. Tijekom cijelog tog razdoblja u ordinaciju su mu dolazile brojne kontrole i inspekcije HZZO-a, koje nisu našle ništa protuzakonito. Za vrijeme njegovog boravka na edukaciji ordinacija je nesmetano funkcionirala, a pacijenti imali osiguranu zdravstvenu zaštitu i, sukladno zakonima, stalno prisutnog zamjenskog liječnika. Nakon odlaska dr. Malnara nadležni dom zdravlja nije uspio održati rad ordinacije na zatečenom nivou te niti danas ondje ne postoji stalan liječnik, osobito ne specijalist obiteljske medicine zbog čega su oštećeni pacijenti.

KoHOM apelira na medije da, u svrhu zadržavanja ordinacija obiteljske medicine, posebice u ruralnim sredinama, podrže ulaganje u edukaciju zdravstvenog kadra.