Gradski ured za zdravstvo
Pročelnik dr.sc. Vjekoslav Jeleč dr.med.
Draškovićeva 15/III
Zagreb, 10 000
Republika Hrvatska

Poštovani pročelniče Gradskog ureda za zdravstvo,

Kao najveća udruga liječnika obiteljske medicine u Hrvatskoj, a u očekivanju odluke Vašeg Ureda, odnosno, Povjerenstva za izbor najboljeg ponuđača na Natječaju za koncesije u PZZ iz djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije, dentalne medicine i medicine rada (rok za donošenje navedene Odluke istječe 19.9.2017.), obraćamo Vam se s molbom da nas primite na razgovor.

Naime, KoHOM aktivno prati sve okolnosti oko navedenog Natječaja od prvog trenutka kada je objavljen u elektronskom oglasniku javnih natječaja Grada Zagreba 19.5.2017. Odmah po objavi, uočili smo niz nelogičnosti, mogućih propusta i nepravilnosti te mogućih diskriminirajućih elemenata te smo, 25.5.2017. uputili Predstavku Vašoj prethodnici prof. dr. Šitum, svim strankama koje su ušle u Skupštinu Grada, Ministru zdravstva, pučkoj pravobraniteljici, Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskom liječničkom zboru. Izdali smo i priopćenje za medije. Kako nismo bili zadovoljni odgovorom prof. dr. Šitum jer, ne samo da je bio vrlo štur i nelogičan, nego je unio i novi nelogični element, ponovili smo Predstavku u želji da se natječaj produži i preispitaju njegovi kriteriji. Nažalost, Gradski ured oglušio se na naša (dobronamjerna) upozorenja i zamolbu te nam ništa nije odgovorio niti ponudio suradnju.

Istovremeno, odvijala se i neizvjesna izborna borba na lokalnim izborima u Gradu Zagrebu i previranja u Gradskoj Skupštini.

Gradonačelniku, gospodinu Milanu Bandiću, uputili smo otvoreno pismo, a potom i javni Poziv da nas primi na razgovor o spornim kriterijima spornog Natječaja, ali nismo dobili odgovor. Na službenim stranicama Hrvatske liječničke komore uočili smo i dokument kojim HLK 13.6.2017. poziva Gradonačelnika grada Zagreba da poništi navedeni natječaj radi uočenih nepravilnosti. Stoga smo zatražili Upravni nadzor Ministarstva zdravstva i Ministarstva uprave nad Natječajem za koncesije u PZZ, a čije rezultate očekujemo pozorno u sljedećim danima.

Kako je situacija vrlo složena, a u međuvremenu ste upravo Vi postali ta odgovorna osoba koja će svojim potpisom ovjeriti Odluke o rezultatima navedenog natječaja, mišljenja smo da Vas moramo upoznati sa slijedom događaja u proteklih 3,5 mjeseca te osnovnim činjenicama i dokumentima:

1997. započinje djelomična privatizacija PZZ te do 2000.g. 80% liječnika postaje tzv. Zakupci (imaju Ugovor sa HZZO, a plaćaju zakup prostora i opreme domovima zdravlja).
2010. liječnici PZZ koji imaju privatne ordinacije u ugovornom odnosu sa HZZO-om ( zakupci), prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, moraju sklopiti Ugovor o koncesiji sa Županijom, plaćati koncesijsku naknadu i tako postaju koncesionari.
Uslijed novih okolnosti, u veljači 2010., Gradska Skupština Grada Zagreba donosi Odluku 3/10 temeljem koje se svim zaposlenicima domova zdravlja, a koji Gradonačelniku iskažu Namjeru odlaska u koncesiju, na Upravnim Vijećima nadležnih domova zdravlja daje ili usteže suglasnost odlaska u koncesiju. Temeljni zakon je Zakon o zdravstvenoj zaštiti čl. 41, stavak 5.

 • Namjera tj. Pismo namjere šalje se Županu, u ovoj prilici, Gradonačelniku Zagreba, on je šalje Gradskom uredu za zdravstvo koje je dužno poslati iskazane Namjere na Upravno vijeće nadležnog doma zdravlja.
  Mnogi zaposlenici domova zdravlja u Zagrebu predavali su Namjere za odlazak u koncesiju gotovo svaki mjesec od 2014., ali Gradski ured nije ih prosljeđivao Upravnim vijećima kako je propisano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u navedenom članku; obrazloženje je bilo nevjerojatno – nisu bili u mogućnosti proslijediti – u posjedu smo takvih odgovora.

Tijekom 2017., odgovor Gradskog ureda na iskazane Namjere bio je da se Namjere nisu slale na Upravna vijeća domova zdravlja jer se čeka novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti prema kojem će, moguće, doći do izvjesnih promjena stoga Namjere nema smisla slati dok se ne vidi što će Zakon propisati.

U periodu 2010-2017. raspisan je Natječaj za koncesije u PZZ samo tri puta: 2010., 2014 i 2017.

19.05.2017. Gradonačelnik raspisuje Obavijest (Natječaj) s unaprijed definiranim brojem koncesija prema gradskim četvrtima (do sada nigdje nisu objavljeni kriteriji temeljem kojih bi se definirao broj koncesija po gradskim četvrtima).

 • Natječajem je raspisan maksimalan broj koncesija za popunjavanje Mreže (Mreža HZZO je puna za obiteljsku medicinu, a raspisano je njih 25 (u prilogu) pa se postavlja pitanje koje ordinacije idu u koncesiju? Postojeće, do raspisivanja natječaja, nisu dobile suglasnost Upravnih vijeća domova zdravlja.
 • Uočili smo da ima četvrti koje ne zadovoljavaju minimum od 30% prema pojedinim četvrtima, kao npr. Maksimir, koji ima 28% zaposlenika, a raspisane su tri koncesije, dok Peščenica ima 48%, a raspisana je samo 1 koncesija iz obiteljske medicine.
 • Neke gradske četvrti imaju i više od 60% zaposlenika, kao Donji grad, a u natječaju za njih nije raspisana niti jedna koncesija.
 • Kriterij gradske četvrti nije postojao u Natječajima 2010., 2014., a nije zabilježen niti u jednoj drugoj Županiji u Hrvatskoj – radi se o potpuno novom i diskriminirajućem elementu Natječaja.
 • KOHOM šalje Predstavku u kojoj upozoravamo na probleme i netransparentnost kriterija i u kojoj se moli poništavanje Natječaja (u prilogu), te otvoreno pismo Gradonačelniku, a isto čini i Hrvatska liječnička komora.
 • 14.6.2017. Hrvatska liječnička komora, a potom (16.6.2017.) i KoHOM, šalju Ministarstvu zdravlja (Ministru) zahtjev za Upravnim nadzorom nad natječajem, te ove dokumente objavljuju na svojim web stranicama.
 • Do objavljivanja Natječaja nisu se slale zaprimljene Namjere zaposlenika prema UV DZ već se to čini naknadno (pismeno Gradski ured objašnjava HLK nakon zatvaranja ponuda – u prilogu iako su se prema prethodnom hodogramu (u prilogu) prije raspisivanja
 • Natječaja trebale poslati Namjere liječnika jer se broj koncesija raspisuje u Natječaju za onaj broj ordinacija do popunjavanja Mreže uvećan za broj onih koji su dobili suglasnost Upravnog Vijeća i ovdje se nije poštivala zakonska procedura – ZOZ, čl.43.
 • Nakon otvaranja Natječaja svi zainteresirani zaposlenici šalju Namjere Gradonačelniku
 • On ih prosljeđuje 12.06.2017. u DZ Zagreb Istok, a 14.06.2017. u DZ Zagreb Zapad i Centar na kojima istoga dana Upravna vijeća daju ili ustežu suglasnost liječnicima, neposredno pred 19.06.2017. kada će biti otvaranje pristiglih ponuda. Napominjemo da je 15.06.2017. bio neradni dan.
 • Dokumentacija za natjecanje je zahtjevna (svi bili u vremenskoj stisci), a onima koji nisu dobili suglasnost DZ Zg Centar i Istok usteže se i ona dokumentacija koju im treba Dom zdravlja osigurati, premda su je neki zatražili i pismeno.
 • Zaposlenici koji su aplicirali svoje ponude, prisustvuju otvaranju ponuda 19.09.2017. u 12h. Tamo im se nude dva papira s imenima prisutnih koje potpisuju kraj svojih imena, a objašnjava im se da je to za evidenciju o tome tko je prisutan. Nakon otvaranja ponuda nije im se prezentirao, niti se pročitao, niti su dobili zapisnik na potpis. Neki liječnici su ga zatražili i dobili slijedećih dana. U zaprimljenom zapisniku uočili su da su potpisani papiri s imenima prisutnih sada bili ubačeni kao dio zapisnika u kojem se navodi neistina, a to je da se zapisnik dao na uvid prisutnima na provjeru sadržaja. (KoHOM ima zapisnik na uvid).
 • Nakon dobivanja suglasnosti Upravnog vijeća uočili smo da ima kolega koji su dobili suglasnost, a suradnici su u nastavi pa prema Odluci 3/10 istu ne mogu dobiti jer im postojeći ugovor s fakultetom vrijedi do 30.09.2017., a koji nije moguće prekinuti ranije, dok ponude za koncesiju vrijede do 19.9.2017.

Isto tako ima kolega koji prema četvrtima ne zadovoljavaju kriterij minimalnih 30% zaposlenika iz djelatnosti kao i onih koju ne zadovoljavaju minimum od 30% na adresama ordinacija iako su nekim drugima upravo iz gore navedenih razloga uskraćene suglasnosti Upravnih vijeća domova zdravlja.
Budući da Natječaj vrvi kontradiktornostima i nepravilnostima koje smo uočili uz pomoć našeg odvjetničkog tima, a imamo informaciju da su isto uočile i pravne službe Hrvatske liječničke komore, te pismeno u zakonskim okvirima reagirali, molimo Vas, da obratite pažnju na sve spomenute stavke kako bi se detaljno upoznali u najmanju ruku s netransparentnim i mogućim pravnim konsekvencama koje bi ugrozile Vašu čast i ugled po dolasku na ovako odgovornu ulogu.

Hvala!

IZVRŠNI ODBOR KoHOMa

U privitku:

Predstavka KOHOM-a
Odgovor Prof. dr. Mirne Šitum KOHOM-u
Predstavka KOHOM-a II
Priopćenje za medije KOHOM-a
Odluka Gradske Skupštine 3/2010.
Dopis HLK Gradonačelniku gospodinu Milanu Bandiću
Zahtjev za Upravnim nadzorom KoHOM
Zahtjev za Upravnim nadzorom HLK

Na znanje
Ministru zdravstva Prof.dr.sc. Milanu Kujundžiću