home edukacije, Simpozij Dermatolozi i liječnici obiteljske medicine zajedno

Dermatolozi i liječnici obiteljske medicine zajedno

Velika nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na stručni skup pod nazivom “Dermatolozi i liječnici obiteljske medicine zajedno” koji će se 9. prosinca 2017. (subota) održati u velikoj dvorani Hrvatskog
liječničkog zbora u Zagrebu (Šubićeva ulica 9) s početkom u 10:00 sati.

PSORIJAZA

Moderatori: Marija Kaštelan, Andrija Stanimirović
10:00 – 10:10 Romana Čeović – Psorijaza kao sistemska upalna bolest
10:10 – 10:20 Andrija Stanimirović – Komorbiditeti psorijaze
10:20 – 10:30 Marija Kaštelan – Smjernice HDVD-a za dijagnostiku i liječenje psorijaze
10:30 – 10:40 Vlatka Čavka – Konvencionalna sustavna terapija u liječenju psorijaze
10:40 – 10.50 Suzana Ožanić Bulić – Biološka terapija u liječenju psorijaze
10:50 – 11:00 Gordana Krnjević Pezić – Priprema bolesnika za liječenje biološkom terapijom
11:00 – 11:20 Diskusija
11:20 – 11:35 Pauza za kavu u caffe clubu HLZ-a

HIDRADENITIS SUPPURATIVA

Moderatori: Zrinka Bukvić Mokos, Ines Brajac
11:35 – 11:45 Ines Brajac – Epidemiologija, klinička slika i kvaliteta života bolesnika s HS-om
11:45 – 11:55 Zrinka Bukvić Mokos – Hidradenitis suppurativa: suvremeni terapijski pristup
11:55 – 12:05 Ines Sjerobabski Masnec- Patogeneza i komorbiditeti hidradenitisa suppurativa uz prikaz slučaja bolesnika
12:05 – 12:15 Željana Bolanča – Dijagnoza i procjena težine kliničke slike HS-a uz prikaz slučaja
12:15 – 12:25 Krešimir Martić – Kirurško zbrinjavanje bolesnika s HS-om
12:25 – 12:45 Diskusija
12:45 – 13:30 Ručak u caffe clubu HLZ-a

Veselimo se Vašem dolasku i sudjelovanju na stručnom skupu.
Kotizacije nema, a stručni skup bit će bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.
Lijepo Vas molimo da potvrdite Vaše sudjelovanje.

S poštovanjem, Vaš AbbVie.
Maja Polonijo Kurtović 091/ 652 8965
Adriano Baručić 098/ 308 772