Autor: Natali Steiner

TKO JE KOME ŠTO

Domski doktori su:

 • Ravnateljima – najamna radna snaga koja bespogovorno mora slušati njihove naredbe, oni ih zapošljavaju po svom diskrecijskom pravu koje može čak ne dati prednost specijalistima OM nego zaposliti nekoga bez specijalizacije
 • Županijama – izvor dodatnih prihoda, ili izvor prihoda za pokrivanje manjkova unutar doma zdravlja koji nastaju zbog viška zaposlenih u administraciji ili HZZO-ova podcjenjivanja usluga
 • Bolničkim i doktorima hitne pomoći – sigurna potpora i rasterećenje kroz rad u posebnim dežurstvima
 • Sindikatima – potencijalni članovi
 • Nekim borcima za prava pacijenata – dokaz da su još uvijek živi njima željeni oblici organizacije PZZ preživjeli iz socijalizma, iako liječnici i pacijenti odseljavaju u države sa zdravstvenim sustavom koji se pokušava implementirati u RH
 • Ministru – kamenčić u cipeli koji ukazuje na nepravednu diskriminaciju manjeg broja liječnika, podsjeća na sadašnji smjer postupnog vraćanja svih timova u DZ i vraćanje na stari socijalistički model.
 • Bolnicama – siguran izvor novih ginekologa i pedijatara kojima mogu popuniti svoj nedostatak kadra, nakon što su specijalizirali za DZ ili dovoljan broj mladih liječnika za njihove raspisane specijalizacije

TKO SE BORI ZA ŠTO

Domski doktori za pravo izbora

 • Koncesionari – za davanje prava izbora domskim doktorima
 • Komore i udruge liječnika – za davanje prava izbora domskim doktorima
 • Ravnatelji DZ – za zabranu prava izbora domskim doktorima, davanje prava izbora samo onima koje puste ravnatelji i župani, te posljedično vraćanje svih timova u DZ – kako je bilo u socijalizmu
 • Neke udruge pacijenata i Sindikati – vraćanje na stari sustav
 • Ministar – za uvođenje uređenog sustava sličnog onom u demokratskim zemljama (Austrija, Njemačka…)

TKO JE TKO I ŠTO JE ŠTO

Borci za zadržavanje sadašnjeg stanja bore se za svoje položaje u kojima imaju ucjenjivačku moć nad liječnicima zaposlenicima DZ kojima ipak ostaje sloboda otići u Njemačku, Švedsku … ili pobjeći na bolničku specijalizaciju. Omjer primarnih i bolničkih liječnika u RH je suprotan naprednim zdravstvenim sustavima 1:3- trebamo li ga još pogoršati ?

Zadržavanje sadašnjeg stanja je povratak na staro. Ne dati slobodu izbora manjini nije demokracija.