home RADIONICE KOMPLETNO KARDIOLOŠKO RJEŠENJE U ORDINACIJI OBITELJSKOG LIJEČNIKA

KOMPLETNO KARDIOLOŠKO RJEŠENJE U ORDINACIJI OBITELJSKOG LIJEČNIKA

Radionica na temu: KOMPLETNO KARDIOLOŠKO RJEŠENJE U ORDINACIJI OBITELJSKOG LIJEČNIKA će biti održana dana 9.11.2019. u Vukovaru, Vukovarskom veleučilištu s početkom u 9:00 sati i planiranim završetkom u 14:00.
Pročitajte više klikom na PROGRAM
Za sudjelovanje na radionici je OBAVEZNA prijava na  kohom.ured@gmail.com
Radionica je bodovana u skladu s pravilnikom HLK.
CILJ RADIONICE/TEČAJA:
Prikaz osnovnih i naprednih sustava za praćenje i ranu dijagnostiku srčanih poremećaja, rano otkrivanje hipertenzije i usklađivanje s normama i smjernicama HDH te praćenje pacijenata u dužem vremenskom periodu.
TEME RADIONICE/TEČAJA: 
• Hipertenzija i KMAT – usklađivanje sa smjernicama i naputcima HDH (Ivana Babić, specijalist obiteljske medicine)
• Holter EKG i priprema pacijenata za daljnju obradu (Vjekoslava Amerl Šakić, specijalist obiteljske medicine, specijalist školske medicine)
• Osnovni i napredni EKG pregled sa uključenim SEATTLE kriterijom (Hrvoje Pintarić, specijalist hitne medicine, interne medicine, subspecijalist kardiolog)
• Praktičan rad i hands-on prikaz
OPIS TEMA:
HIPERTENZIJA I KMAT – USKLAĐIVANJE SA SMJERNICAMA I NAPUTCIMA HDH
U svakodnevnoj praksi obiteljski liječnik dolazi u kontakt s pacijentima kod kojih postoji sumnja na arterijsku hipertenziju i potpuno je indicirano napraviti KMAT pregled. Hrvatsko društvo za hipertenziju (HDH) je izdalo priopćenje kojim se upućuje liječnika OM na ispravan postupak postavljanja KMAT sustava i kasniju obradu podataka što bi pomoglo u točnijem liječenju pacijenata. U ovoj temi će biti obrađeni pojam KMAT pregleda, postupnik pri radu, upućivanje pacijenta na praćenje aktivnosti, standardna devijacija i ispravan prikaz indeksa MAP te način interpretacije i integracije podataka u digitalnom obliku u aplikacijama za vođenje kartona pacijenta.
Organizator: KoHOM Suorganizator: VU LIFE centar, Vukovarsko Veleučilište