home COVID-19, ZAgovornica KORONA LEKCIJE –  ŠTO SMO NAUČILI:

KORONA LEKCIJE –  ŠTO SMO NAUČILI:

Autor: Natali Steiner

 

  • Korona-kriza je pokazala da nema toliko bogate države koja bi mogla imati bolnički sustav koji može odgovoriti na sve izazove. Ponovno je dokazano da je najvažnije obavještavanje i poučavanje naroda, te da se težište zdravstvenog sustava treba staviti na primarnu zdravstvenu zaštitu koja će raditi prevenciju i edukaciju.
  • Specijalist obiteljske medicine kao izabrani liječnik kojeg pacijent poznaje i u kojeg ima povjerenje, najbolja je investicija u zdravstvenom sustavu jer može najbrže odgovoriti svakom izazovu i prilagoditi se svim situacijama. Nije jednostavno raditi na daljinu koristeći sve komunikacijske kanale: korigirati terapiju, pratiti simptome, psihički umiriti i potaknuti osjećaj sigurnosti, procijeniti ozbiljnost simptoma, pratiti epidemiološku situaciju, davati potporu drugim sustavima (propusnice) ili “uskakati” na do sada nepostojeća radna mjesta (COVID ambulante) a cijelo vrijeme biti izložen kontrolama i prijetnjama kažnjavanja zbog tuđih propusta ili neorganiziranosti sustava.
  • Samostalne Ordinacije obiteljske medicine su dio javnog zdravstva, jednako kao i domovi zdravlja, zavodi za javno zdravstvo ili zavodi za hitnu medicinu. Mobilizacija u javnom zdravstvenom sustavu se jednako odnosila na sve njih kao i na bolničke za
  • Dom zdravlja kao poslodavac je liječnicima osigurao prihod (plaću), ali ne i svu potrebnu zaštitnu opremu ili bolje uvjete rada.
  • Pri promišljanju cijene rada, važno je razmotriti koliko se dugo može raditi bez netto prihoda (“plaće”) ? Višom silom koja utječe na cjelokupni sustav, može se naći u situaciji da se ne može ostvariti prihod, ali i iznenadni događaji mogu utjecati i na osobne životne prilike. Omogućuje li cijena rada pokriće ovakve štete?
  • Stavljati liječnika u položaj nekoga tko radi i kad je bolestan, nije pošten odnos prema drugima. Ako imaš temperaturu, curi ti nos, kišeš ili kašlješ – ne smiješ raditi zbog pacijenata jer ih možeš zaraziti. Na sličan način oštećuješ druge ako radiš s glavoboljom, križoboljom, povišenim tlakom ili neregliranim dijabetesom, jer se smanjuje tvoja učinkovitost. Bolovanje nije samo pravo, nego je i obaveza u takvim situacijama.
  • Na svim autocestama se mogu vidjeti natpisi kojima se naglašava opasnost koju predstavljaju umorni vozači. Umorni liječnici su slična opasnost za pacijente. Godišnji i dnevni odmor nije samo pravo nego i obaveza! Skraćeni odmor uz odrađivanje duplih ambulanti prije ili nakon godišnjeg odmora umanjnuje njegov smisao.
  • Naručivanje je sustav koji omogućuje pravednu raspodjelu tvog rada. Ako pacijenti mogu mjesec dana ne dolaziti u ordinaciju u vrijeme korone, još više je razumno čekanje dan ili dva kako bi dobili liječikovu punu pažnju i kvalitetnu skrb, osim hitnih slučajeva.
  • Pregovori o cijeni rada liječnika su način borbe za prava pacijenata. Ušteda na cijeni rada liječnika izravno uzrokuje smanjuje kvalitetu skrbi o pacijentima.
  • Sloboda izbora liječnika žele li biti zaposlenici doma zdravlja ili nositelji privatne Ordinacije, najbolji je način kako privući i zadržati liječnike u obiteljskoj medicini.

 

Hrvatska, travanj 2020.