Kongres KoHOM, Hotel ANTUNOVIĆ – 2010.

Petak, 16.4.2010. 1.dan Kohomova Kongresa Predstavljanje i izbor kandidata za IO,NO i Mirovno vijeće. Prisutni dr Jakšić, dr Jelić, dr Vrcić, dr Lidija Gajski, Gračac d.o.o., Splićani, Centar, Seoska doktorica, Karlovčani….bogat ručak, “štandovi”, raznovrsne radionice. ———————————— FOTO-GALERIJA ovdje ———————————— FOTO GALERIJA nastavak ovdje ———————————— Na skupštini su izabrani članovi IO-a: 1. Dr Vjekoslava Amerl Šakić …