home NOVOSTI KONCESIJSKI UGOVOR – POTPISATI ILI NE ?

KONCESIJSKI UGOVOR – POTPISATI ILI NE ?

Kolegice i kolege,

kao što ste imali priliku pročitati u Idinom mailu, budući Ugovor o koncesiji sa Županijom sadrži nekoliko po nas vrlo nepovoljnih točaka. Nakon analize, postalo nam je jasno zašto ga do sada nisu davali KoHOM-u na uvid i zašto su nam ga dali tek nakon našeg izričitog inzistiranja, a na kraju 4.5 satnog sastanka. Ponovo smo na slijepo trebali potpisati nekakav ugovor, ovaj put onaj o koncesijama, što nam ponovo daje za pravo sumnjati u dobru volju.

Državnom tajniku dr.Draženu Jurkoviću već je upućen prosvjed zbog takovog sadržaja Ugovora i skrenuta je pozornost na sve točke Ugovora nepovoljne za obiteljskog doktora. Također je rečeno da je takav Ugovor za nas neprihvatljiv! Pozivam kolegice i kolege koji ioš nisu učlanjeni u KoHOM, a žele to postati, potpišite i postanite član velike obitelji hrvatskih obiteljskih doktora!

Članove koji do sada nisu uplatili članarinu pozivam da to učine. Evo link: http://www.kohom.hr/clanstvo.htm

Također pozivam kolegice i kolege koji nisu do sada potpisali ugovor s našim odvjetnikom, gosp. Rajkom Mlinarićem, isprintajte ponuđeni ugovor o zastupanju, potpišite ga i predajte svojim koordinatorima, koje molim da ponovo podsjete sve kolege na to. Koordinatore molim da ovu preporuku proslijede i kolegama koji nisu na listi, sakupe potpisane Ugovore i proslijede na adresu odvjetnika.

Evo link: http://www.kohom.hr/ugovor-zastupanje09-12_2009.pdf

S poštovanjem, Senad Muslić, dr.med. član IO KoHOM-a