home NOVOSTI Sastanak udruga opće/obiteljske medicine 16. siječnja

Sastanak udruga opće/obiteljske medicine 16. siječnja

Sastanak udruga opće/obiteljske medicine  HUOM, HDOD, KOHOM, DNOOM,  UPPZ, održan u  subotu 16.1.2010. u prostorijama škole narodnog zdravlja, dvorana E od 10-15 sati

Prisutni: DRAGOMIR PETRIC, TATJANA CIKAČ, RAJKA ŠIMUNOVIĆ,  JOSIP LONČAR, HRVOJE TILJAK, HRVOJE VUKOVIĆ, VESNA SAMARDŽIĆ ILIĆ,  LJILJANA SOLAR CIPRIĆ, MIRICA RAPIĆ, GORAN TODOROVIĆ, RUDIKA GMAJNIĆ,  MARKO RAĐA,  ŽELJKO  BAKAR, VESNA KROATO VUJČIĆ,  DRAGAN SOLDO, MILICA KATIĆ, BISERKA BERGMAN-MARKOVIĆ, VENIJA CEROVEČKI NEKIĆ, ŽELJKA VENDLER ČEPELAK, IDA JAUGUST ŠITA, LEONARDO BRESSAN, BARI ŠITA, VESNA POTOČKI RUKAVINA, LJILJANA LULIĆ KARAPETRIĆ, MARIO MALNAR, JOSIPA RODIĆ, VJEKOSLAVA  AMERL ŠAKIĆ

Želite saznati više? posjetite Zapisnik-konacna-verzija-16012010