home NOVOSTI, PODRUŽNICE KoHOMA-a, reagiranja Dopis ravnatelju DZ ČK

Dopis ravnatelju DZ ČK

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine
Podružnica Međimurske županije
40323 Prelog, Kralja Petra Krešimira IV 7

Liječnici obiteljske medicine Međimurja
Liječnice zdravstvene zaštite predškolske djece
Liječnici dentalne medicine Međimurja

Ravnatelj Doma zdravlja Čakovec
Branku Vrčić, dr. med, spec. anest. i rean.
Čakovec, I. G. Kovačića 1 e

 Poštovani!

Obraćamo Vam se u vezi ponuđenog Aneksa Ugovora o zakupu kojeg ste nam poslali na potpis, a vezano uz ukidanje članka 41. st. 10 Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Originalni tekst dopisa: Dopis ravnatelju DZ Čakovec

Naime, podsjećamo Vas da je iz odredbe čl. 41 st. 10 koju je ukinuo Ustavni sud Republike Hrvatske bilo jasno da je namjera zakonodavca bila da liječnici primarne zdravstvene zaštite koji su u sustavu koncesija ne snose i “trošak” koncesije i zakupa prostora njihovih ordinacija jer bi to na godišnjoj razini liječnicima koji u mreži obavljaju javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini stvorilo veliki i nesrazmjerni trošak koji im nitko ne refundira, pa smatramo da je ovakvo postupanje Doma zdravlja suprotno stvarnoj namjeri zakonodavca.

Nadalje, želimo naglasiti da sredstva iz zakupnina te koncesija kroz dugi niz godina nisu iskorištene u svrhu kako je to bilo preporučeno, tj. nisu uložena u opremu i obnovu prostora ordinacija primarne zdravstvene zaštite već su to liječnici sami činili.
Kako su u toku razgovori sa nadležnim ministarstvom te HZZO-om u vezi te problematike (pitanje povećanja glavarina s obzirom na nove namete) smatramo da bi trebalo pričekati sa potraživanjima od strane Doma zdravlja budući da ni u većini drugih županija još nisu upravna vijeća domova zdravlja donijela odluku o ev. najmu i iznosu najma.

Obzirom na dosadašnja dobra iskustva u suradnji s Domom zdravlja nadamo se da ćemo i ovog puta naći kompromisno rješenje, no svako trajno rješenje u obliku aneksa na neodređeno vrijeme prejudicira moguća drukčija rješenja na nivou države, a koja se očekuju u prvom redu od Ministarstva zdravlja koje je i najavilo razmatranje novonastale situacije, te bi takvi aneksi mogli otežati kasniju prilagodbu novim propisima.

Budući da je novi ministar ujedno jedan od autora novog modela financiranja PZZ, u što je prvi put uključen i pojam hladnog pogona a čiji je sastavni dio i plaćanje najma, za očekivati je da će imati više razumijevanja za poremećaje u radu ambulanti koji će nastati ukoliko će ordinacije morati plaćati dodatne iznose koji nisu obuhvaćeni hladnim pogonom, nego će se sredstva morati preusmjeriti iz predviđenih za nabavu lijekova ili obnovi i nabavi nove opreme, što će umanjiti kvalitetu rada i u konačnici smanjiti i kvalitetu i opseg onoga što ambulante pružaju pacijentima.

Stoga predlažemo da se, kao i u većini drugih županija (od kojih neke postupak sklapanja aneksa nisu niti započele) odgodi rok za potpisivanje aneksa do donošenja konačne odluke o budućnosti koncesijskih naknada s jedne, ili eventualnog povećanja iznosa hladnog pogona ili glavarine s druge strane.

S poštovanjem,

Zrinko Karlović, dr med, spec. opće medicine
Predsjednik podružnice Međimurske županije
Koordinacije hrvatske obiteljske medicine

U Čakovcu, 16. lipnja 2014.

Na znanje: 

  • Hrvatska liječnička komora, Tuškanova 37, 10000 Zagreb
  • Hrvatska komora dentalne medicine, Kurelčeva 3, 10000 Zagreb
  • Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, 10000 Zagreb.
  • Direkcija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Margaretska 3, 10000 Zagreb
  • Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec