home NOVOSTI, reagiranja, SPECIJALIZACIJA, TOP NOVOSTI Stav oko Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora obiteljske medicine

Stav oko Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora obiteljske medicine

Poštovani,

vrlo neugodno smo iznenađeni Vašim odnosom prema obiteljskoj medicini i specijalizaciji iz iste. Smatramo krajnje neprimjerenim i nekorektnim da nam se nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine dostavlja na očitovanje za koje je rok 2 radna dana! Osim toga, moramo primijetiti kako se dostavljeni tekst znatno razlikuje od onog koji je bio predmetom javne rasprave putem e-savjetovanja tijekom kojeg smo dostavili svoje primjedbe. Koji je razlog tome? E-savjetovanje trajalo je mjesec dana, a sada se za izmijenjeni tekst tog prijedloga i očitovanje na isti ostavljaju dva dana.

priopcenje-kohom-icon

Također, razlog zašto postoji posebni Pravilnik za specijalizante obiteljske medicine i dalje je nepoznanica, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da u dostavljenom nam prijedlogu Pravilnika nisu uvažene naše primjedbe, a koje se odnose na plaćanje odštete u slučaju odlaska u koncesiju prije isteka roka ugovorene obveze rada nakon završetka specijalizacije. Razloge zašto bi koncesija trebala biti izuzeta od plaćanja odštete detaljno smo obrazložili u dopisu, koji smo i Ministarstvu u više navrata dostavili. Smatramo da mijenjanje statusa liječnika iz radnika u koncesionara, na istom području javno zdravstvene mreže, gdje je liječnik i do sada radio, sa istim pacijentima, ne može biti penalizirano kako je to predviđeno predloženim Pravilnikom jer koncesiju daju iste one jedinice regionalne samouprave koje su i osnivači zdravstvenih ustanova s kojima liječnik zaključuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama te tu ne nastaje nikakva šteta. Opširnije obrazloženje nalazi se u priloženom dopisu.

Također, nije riješeno pitanje postojećih ugovora o međusobnim pravima i obvezama pa držimo da se radi diskriminacija u odnosu na nove specijalizante koji će biti u znatno povoljnijem položaju nego postojeći specijalizanti i specijalisti kojima odšteta iznosi višestruko više pa predlažemo izjednačavanje položaja svih specijalista i specijalizanata koji su vezani ovakvim ugovornim obvezama.

Nadamo se da ćete uvažiti naše primjedbe te da one neće ostati samo mrtva slova na papiru.

Pročitajte puni tekst priopćenja na poveznici.