home NOVOSTI, SPECIJALIZACIJA Akreditirane ambulante za staž u obiteljskoj medicini

Akreditirane ambulante za staž u obiteljskoj medicini

U dokumentima pogledajte ažurirane popise glavnih mentora i akreditiranih ordinacija za specijalizacija iz obiteljske medicine.

Popis glavnih mentora za specijalizaciju iz obiteljske medicine 15.03.2017.

Akreditirane ambulante-nadopuna 15.3.2017.