home NOVOSTI Izabrano novo vodstvo KoHOM-a

Izabrano novo vodstvo KoHOM-a

Na Izbornoj Skupštini održanoj 3.10.2020. nakon 11. Kongresa Koordinacije hrvatske obiteljske medicine Nataša Ban Toskić, specijalistica obiteljske medicine iz Zagreba, izabrana je za novu predsjednicu KoHOM-a. Ban Toskić je na Skupštini, koja je održana online, kazala da će KoHOM dosljedno i argumentirano, kao i do sada, nastaviti djelovati prema zdravstvenoj administraciji i javnosti u cilju jačanja kvalitete obiteljske medicine. „Obiteljska medicina suočena je s brojnim kadrovskim, organizacijskim i financijskim problemima i izazovima, a vrlo često i nerazumijevanjem naše struke unutar same zdravstvene administracije. Zato KoHOM i dalje želi aktivno sudjelovati u donošenju svih odluka koje direktno utječu na svakodnevni rad obiteljskih liječnika kao i na naše pacijente. Nastavit ćemo predlagati rješenja na temelju naše svakodnevne prakse i iskustva, ali ćemo isto tako, kao odgovorna organizacija, poduprijeti svaki prijedlog zdravstvene administracije koji ide prema razvoju kvalitete stručnog rada i motiviranju mladih doktora za rad u obiteljskoj medicini“, kazala je Ban Toskić uz zahvalu dosadašnjoj predsjednici, članovima Izvršnog odbora i ostalih tijela KoHOM-a.

Dosadašnja predsjednica Vikica Krolo, koja je tu dužnost obnašala dva mandata, zahvalila se svima na suradnji. Istaknula je podršku medija koji su senzibilizirali javnost za probleme u sustavu obiteljske medicine. Krolo je podsjetila i na to da predstavnici KoHOM-a, najbrojnije organizacije liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, obnašaju brojne dužnosti u Hrvatskoj liječničkoj komori, među njima dužnost zamjenice predsjednika HLK te predsjednice Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu HLK. Isto tako predstavnici KoHOM-a članovi su Ekspertne skupine Kriznog stožera Ministarstva zdravstva . „Izuzetan je uspjeh ulazak predstavnika KoHOM-a u Radnu skupinu Ministarstva zdravstva za izradu Nacionalnog preventivnog programa za rano otkrivanje raka pluća jer su u takvu radnu skupinu po prvi put uključeni obiteljski liječnici koji svojim iskustvom mogu doprinijeti daleko većem odazivu na preventivne preglede“, naglasila je Krolo.

Na Skupštini su za članove Izvršnog odbora uz Ban Toskić izabrani dosadašnja predsjednica Vikica Krolo, Vesna Potočki Rukavina, Jadranka Karuza, Mirela Marković, Zrinka Huđek-Leskovar i Berislav Bulat.

Za članove Nadzornog odbora KoHOM-a izabrani su Ines Balint, Leonardo Bressan i Aleksandar Ljubotina.

U Mirovno vijeće KoHOM-a izabrani su Vjekoslava Amerl-Šakić, Zrinko Karlović i Ines Diminić Lisica.

Izvršni odbor KoHOMa