home NOVOSTI Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije: Konstipacija u teoriji i praksi

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije: Konstipacija u teoriji i praksi

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničke bolnice Sveti Duh; Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog trakta; Hrvatsko gastroenterološko društvo (HGD), Sekcija za funkcijske i motilitetne poremećaje probavnog sustava organiziraju

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

Konstipacija u teoriji i praksi  od obiteljskeog liječnika i gastroenterologa do kirurga
u Zagrebu, 18. rujna 2021. Predavaonica KB Sveti Duh (on-line; hibridni oblik)
Više pogledajte u OVDJE.